Λίστα Δρόμων Άνω Λιοσίων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες