Λίστα Δρόμων Ανώγεια Ρεθύμνου, Χάρτες και φωτογραφίες