Λίστα Δρόμων Ανθούσας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες