Λίστα Δρόμων Αράχωβας Βοιωτίας, Χάρτες και φωτογραφίες