Λίστα Δρόμων Αραχοβίτικα Αχαΐας, Χάρτες και φωτογραφίες