Λίστα Δρόμων Αρχαγγέλου Ρόδου Δωδεκανήσου, Χάρτες και φωτογραφίες