Λίστα Δρόμων Αρχαίας Κορίνθου, Χάρτες και φωτογραφίες