Λίστα Δρόμων Άργους Ορεστικού, Χάρτες και φωτογραφίες