Λίστα Δρόμων Αργυρούπολης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες