Λίστα Δρόμων Ασκού Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες