Λίστα Δρόμων Ασπρόπυργου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες