Λίστα Δρόμων Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες