Λίστα Δρόμων Αυλώνας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες