Λίστα Δρόμων Χαϊδαρίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες