Λίστα Δρόμων Χαλανδρίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες