Λίστα Δρόμων Χάλκης Λάρισας, Χάρτες και φωτογραφίες