Λίστα Δρόμων Χαλκουτσίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες