Λίστα Δρόμων Χανίων Μαγνησίας, Χάρτες και φωτογραφίες