Λίστα Δρόμων Χάρακα Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες