Λίστα Δρόμων Χολαργού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες