Λίστα Δρόμων Χώρας Μεσσηνίας, Χάρτες και φωτογραφίες