Λίστα Δρόμων Χωριού Καλύμνου, Χάρτες και φωτογραφίες