Λίστα Δρόμων Δάφνης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες