Λίστα Δρόμων Δεσφίνας Φωκίδας, Χάρτες και φωτογραφίες