Λίστα Δρόμων Διεθνούς Ιπποκράτειου Πολιτείας η Αγία Τριάδα Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες