Λίστα Δρόμων Διονύσου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες