Λίστα Δρόμων Διονύσου Κερατέας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες