Λίστα Δρόμων Δροσιάς Ανθηδόνας Ευβοίας, Χάρτες και φωτογραφίες