Λίστα Δρόμων Δροσιάς Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες