Λίστα Δρόμων Δρυμου Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες