Λίστα Δρόμων Αιαντείου Σαλαμίνας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες