Λίστα Δρόμων Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες