Λίστα Δρόμων Ευξεινούπολης, Χάρτες και φωτογραφίες