Λίστα Δρόμων Aιγαλέου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες