Λίστα Δρόμων Ελάτης Τρικάλων, Χάρτες και φωτογραφίες