Λίστα Δρόμων Ελευσίνας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες