Λίστα Δρόμων Ελευθερούπολης, Χάρτες και φωτογραφίες