Λίστα Δρόμων Ελεούσας Ιωαννίνων, Χάρτες και φωτογραφίες