Λίστα Δρόμων Επάνω Αρχανών, Χάρτες και φωτογραφίες