Λίστα Δρόμων Ερέτριας Εύβοιας, Χάρτες και φωτογραφίες