Λίστα Δρόμων Ερυθρέων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες