Λίστα Δρόμων Φαλάνης ή Φάλαννας, Χάρτες και φωτογραφίες