Λίστα Δρόμων Φυλής Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες