Λίστα Δρόμων Γαλατά Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες