Λίστα Δρόμων Γαλατσίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες