Λίστα Δρόμων Γέφυρας Λακωνίας, Χάρτες και φωτογραφίες