Λίστα Δρόμων Γέφυρας Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες