Λίστα Δρόμων Γέρακα Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες