Λίστα Δρόμων Γλυφάδας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες