Λίστα Δρόμων Γλυκών Νερών Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες